Ehituseelarvete koostamine

Üks effektiivsemaid ehituskulude minimaliseerimise eeldus on hea eelarve olemasolu. Meie pakume ehituseelarve koostamist vastavalt standardile EVS 885:2005 “Ehituskulude liigitamine”.

Ehitusprojekteerimine

Projekteerimine on hoone või selle osa kavandamiseks ja ehitamiseks vajalike dokumentide kogumi koostamine

Stabix Project OÜ pakub projekteerimisteenust ettevõtetele ja eraisikutele. Eskiisprojektide koostamine, põhiprojektide koostamine, tööprojektide koostamine.

Ehituse omanikujärelvalve

Ehituse omaniku järelvalve teostamise peab nõutud juhtudel tagama omanik. Sisuliselt on omanikujärelevalve omaniku ehitusalal pädev konsultant, kes jälgib, et ehitaja täidaks oma kohustusi.

Ehituse omanikujärelvalve teostaja ülesanded on:

 

  • kontrollib ehitamise vastavust ehitusprojektile
  • kontrollib ehitustööde nõuetekohast kvaliteeti
  • jälgib keskkonnaohutuse tagamist tööde käigus
  • kontrollib töövõtja poolset lepingu täitmist
  • kontrollib tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele
  • esitab ettekirjutused puuduste kohta ja kontrollib nende täitmist
  • osaleb tööde ülevaatamisel ja vastuvõtmisel